7.12.2017

100 vuotta vapaata sivistystyötä itsenäisessä Suomessa

Sivistys voidaan määritellä monella tavalla. Se voi olla korkeaa koulutusta, laajaa yleissivistystä, innostusta oppimiseen, hyvinvointia ja tasapainoista elämää tai vaikka hyvää käytöstä. Jokainen meistä voi määritellä sivistyksen itselleen omalla tavallaan. Oma käsitykseni sivistyksen merkityksestä alkoi muodostua jo lapsuudessani täällä Nilsiässä. Äitini kasvoi vaatimattomissa oloissa, eikä hänellä ollut mahdollisuutta koulutukseen. Silti juuri hän oli ihminen, joka kannusti lapsiaan ja lapsenlapsiaan opiskelemaan. Omien opiskelujeni myötä olen oppinut että kaikkein tärkeintä on kuitenkin sydämen sivistys. Minulle se tarkoittaa esimerkiksi uteliasta elämänasennetta uuden oppimiseen ja tapaa, miten suhtaudun ympäröivään maailmaan ja omaan elämääni. Myös se, miten hyödynnän omia voimavarojani hyvinvointini ja yhteisen hyvän edistämiseksi kuuluu mielestäni sivistykseen.

Kuopion kansalaisopistoissa oppimiseen ja itsensä sivistämiseen on jokaisella mahdollisuus. Oppiminen on ennen kaikkea oikeus eikä se kuulu vain nuoruuden kouluvuosiin tai työelämän tarpeisiin. Koulutuksen saavutettavuus ja koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen ovat kuuluneet kansalaisopistojen toimintaan alusta saakka.

Kuopiossa kansalaisopistotoimintaa on ollut 100 vuotta ja Nilsiässäkin jo 50 vuotta. Kuopion kansalaisopisto perustettiin aikana, jolloin työ oli raskasta ja päivät pitkiä. Vaikka työelämä on muuttunut ja olot parantuneet, niin sama teema työn kuormittavuudesta on yhä esillä. Ihminen tarvitsee edelleen hektisen työn vastapainoksi aikaa ja mahdollisuuksia virkistäytymiselle ja palautumiselle. Opistotoiminta voi monelle olla se kaivattu oma tila, jossa pääsee tekemään itselle mieluisia asioita ilman kiirettä ja stressiä. Tänä päivänä kansalaisopistotoiminta nähdään yhä enemmän ennaltaehkäisevänä työnä. Ensimmäisen vuoden 213 opiskelijasta on sadassa vuodessa kasvanut yli 25 000 aktiivisen kurssilaisen joukko, joka omaehtoisesti tulee kehittämään tietojaan ja taitojaan vapaa-ajallaan.

Itä-Suomen yliopistossa on tutkittu, että suuri osa kansalaisopistossa opiskelevista kokee henkisen hyvinvoinnin lisääntyneen opintojen myötä. Suomi nousuun sivistystyöllä -esitutkimuksen tulokset kertovat kuinka kansalaisopistoon sijoitettu euro tuottaa opiskelijoille ja yhteiskunnalle vähintään kolminkertaisen hyödyn. Hyöty muodostuu säästöjen ja tuottavuuden yhteissummasta: kun opiskelijan hyvinvointi opiskelun myötä lisääntyy, muun muassa yhteiskunnan sosiaali- ja terveysmenot vähenevät samaan aikaan kun yksilön työelämätaidot sekä motivaatio itsensä kehittämiseen ja itsestään huolehtimiseen kasvavat.

Koko itsenäisen Suomen ajan ovat kansalaisopistot eri puolella Suomea pyrkineet omalta osaltaan huolehtimaan ihmisten hyvinvoinnista, siitä sydämen sivistyksestäkin. Tätä työtä on ilo tehdä kansakuntamme hyväksi myös tulevaisuudessa.

Hyvinvointia ja sydämen sivistystä meidän kaikkien Jouluun!


Teksti: Kirsti Turunen, Kuopion kansalaisopiston rehtori
Artikkeli on julkaistu Nilsiän Joulu -lehdessä 24.11.2017.

4.12.2017

Rautavaaran puu- ja metallityöt

Piirillä on pitkät perinteet. Nimi ja tarkoitus ovat muuttuneet; huonekalujen entisöinnistä puutöihin ja nykyisin puu- ja metallityöt. Kurssin kokoontumisaika on saatu kolmesta neljään tuntiin illassa ihan käytännön ja matkojen takia. Nykyinen neljä tuntia illassa on hyvä, ehtii alussa vaikka liimata ja lopuksi vielä työstää aihiota.

Kurssilaiset ovat todella motivoituneet ja taitavia käsistään. Yritin kahvittelua tarjota illan aikana, mutta se vie vaan kuulema hyvää työaikaa ja näin emme nauti kahvia. Sosiaalisuus kurssilaisten kesken on avointa ja autetaan jokainen jokaista.

Mitä olemme saaneet aikaan? Etupäässä työt ovat jokaisen omia tarpeita vastaavia. Muutama vuosi sitten oli halu tehdä leipäkorvoja. Kesän aikana hankin ja sahautin kelolautaa ja siitä sitten askartelemaan.


Tämä korvo kuvattu viime viikolla täydessä työssä. Korvoja, myös koristeeksi, valmistui kymmenkunta.                 

Kurssilaisista osa osallistunut puukontekokursseille ja jatkanut innostusta puutöillä. Tämän damascus-puukon  terä on 19-kerroksinen.

Kaasuahjo on nopea raudan kuumentaja. Damascus-terän taonnassa välttämätön. Tässä raudasta taipui metallisen vetoaisan vetosilmukka.

Aikaa ja vaivaa vaativia
Koristepihakaivo ja postilaatikkoteline (kuvassa Sauli Ryynänen)
Jokakodin tarve-esineitä
Leikkuulaudat (pintakäsittely puuttuu), kenkäteline ja tarvikearkku
Huonekalujen entisöintiä

Kiikkutuoli ja nojatuoli
Vuosien aikana on valmistunut hyvinkin monenlaisia esineitä ja niissä toteutetut työtavat ovat moninaisia: ahjotaonta, metallisorvaus ja nojatuolien verhous. Tämä kuvakavalkadi kertoo läpileikkauksen toiminnastamme.

Uudet opiskelijat ovat tervetulleita kurssillemme nikkaroimaan. 


Teksti ja kuvat: Pekka Julkunen

1.12.2017

Kielten opiskelua verkossa

Kielten opiskelu vaatii kärsivällisyyttä ja aikaa, mutta entäpä jos aikaa ei millään tahdo löytyä?


Yhä useammalla on vaikeuksia sitoutua säännöllisesti joka viikko kokoontuvalle kielikurssille tai välimatka kurssipaikalle on pitkä tai muuten hankala. Jotkut viettävät myös osan talvesta ulkomailla, jolloin normaalille kurssille osallistuminen ei onnistu. Ratkaisuna ongelmaan ovat kokonaan verkko-opintoina toteutettavat kielten verkkokurssit. Verkkokurssit eivät ole sidottuja aikaan eivätkä paikkaan ja ne mahdollistavat opiskelun silloin kuin se itselle parhaiten sopii. Opiskella voi kotona tai vaikkapa mökillä eikä matkojenkaan ajaksi tarvitse keskeyttää kielen opiskelua, koska materiaali seuraa mukana minne päin maailmaa tahansa.

Verkkokurssille osallistuminen voi myös antaa uudenlaisen näkökulman oppimiseen. Jokaisella on mielikuva luokkaopetuksesta, mutta millainen uusi näkökulma voi avautua oppimiseen, kun siinä hyödynnetäänkin tietotekniikkaa? Verkkokurssilla kehittyvät myös ATK-taidot ja opiskelija oppii hakemaan tietoa internetistä. Kurssin aikana hän saattaa törmätä tietoa hakiessaan myös oppimissivustoihin, joita voi hyödyntää myöhemmissä opinnoissaan ja itseopiskelussa. Lisäksi verkkokurssille osallistumisesta voi olla hyötyä silloin, jos aikaisemmista opinnoista on kulunut jo pitkä aika. Oman kielitaitotason määritteleminen saattaa olla hankalaa ja siksi voi olla vaikeaa löytää itselle sopivaa kielikurssia. Verkkokurssin avulla voi saada vinkkiä siitä, mikä normaalina luokkaopetuksena toteutettava kielikurssi olisi sopivin jatkoa ajatellen.

Kuopion kansalaisopistossa voi opiskella keväällä 2018 verkkokursseilla englannin, ruotsin, espanjan ja ranskan kieliä. Basic English Grammar and Listening Skills -kurssilla harjoitellaan englannin kieliopin perusrakenteiden hallintaa ja tehdään lyhyitä kuuntelutehtäviä. Brush Up Your English Speaking and Listening Skills -kurssilla harjoitellaan arkipäivään ja matkailuun liittyviä keskustelutilanteita sekä tehdään niihin liittyviä kuunteluharjoituksia. Kurssien lähtötaso on A2, joten ne edellyttävät kielen perusteiden hallintaa.

Ruotsin kertaus verkossa –kurssilla kerrataan ja palautellaan mieliin ruotsin sanastoa ja rakenteita erilaisten harjoitusten avulla joko yleisluontoiseen sanastoon tai erityisesti matkailuun liittyen. Myös tällä kurssilla lähtötaso on A2 eli se vaatii ruotsin perusteiden osaamista.

Espanjan ja ranskan verkkokursseilla voi kerrata aikaisemmin opittua tai opiskelun voi aloittaa myös täysin alusta. Kursseilla tehtävän alkukartoituksen jälkeen opettaja ehdottaa opiskelijalle sopivinta linjaa. Matkailulinjalla harjoitellaan matkailijalle tarpeellisia ilmaisuja ja tutustutaan espanjalaiseen/ranskalaiseen kulttuuriin, kun taas kertauslinjalla kerrataan kielen keskeisiä rakenteita ja matkailutilanteita. Kurssilla on mukana myös netistä löytyvää videomateriaalia. Kurssit hyödyntävät metodina yksilöllisen oppimisen mallia, jossa kukin opiskelija voi opiskella oman tasonsa mukaan, sillä palautettavat harjoitustehtävät ovat avoimia. Kurssin aikana opiskelija saa myös vinkkejä ympärivuotiseen kielenoppimiseen, koska espanjan ja ranskan kursseilla käytetty materiaali on saatavilla myös kurssin jälkeen. Myös jatkomahdollisuus on tarjolla halukkaille, sillä opettaja lähettää sähköpostilla kullekin jatko-opiskelijalle omat viikkotehtävät.

Verkkokursseille osallistuminen on helppoa, sillä opiskelija tarvitsee vain internet-yhteyden, selaimen ja tietokoneen tai tabletin peruskäyttötaidot. Käyttäjätunnus ja salasana oppimisympäristöön lähetetään sähköpostilla ennen kurssin alkua. Opiskelija käyttää opettajan kokoamaa materiaalia omaan tahtiin ja saa viikoittain harjoituksia sekä henkilökohtaista palautetta opettajalta. Usein kursseilla on myös keskustelualue, jolla voi kysyä neuvoa tehtävistä tai keskustella muiden kurssin opiskelijoiden kanssa.

Kiinnostuitko?

Tutustu kursseihin netissä https://opistopalvelut.fi/kuopio
tai kysy lisää: Marjo Markkanen, marjo.markkanen@kuopio.fi tai puh. 044 718 4745.

Teksti: Marjo Markkanen ja Tuomas Salomaa
Kuvat: Tuomas Salomaa ja Satu Reinikainen

10.11.2017

Pysytään pystyssä - tule mukaan kaatumisen ehkäisy -kampanjaan 21.11.2017

Talvikelit ja niiden mukana liukkaus ovat saapuneet, myös riski kaatumisiin lisääntyy. Tiesitkö, että yhden lonkkamurtuman hoito leikkauksineen maksaa 15 000 – 20 000 euroa, puhumattakaan siitä aiheutuvista inhimillisistä kärsimyksistä ja riskistä toimintakyvyn lopulliseen heikentymiseen.

Kuopion kaupunki yhteistyökumppaneineen jatkaa viime syksynä suosion saanutta Kaatumisten ehkäisy kampanjaa työikäisille ja ikääntyneille loka – marraskuussa 2017. Kampanjassa järjestetään mm. kaksi teemapäivää kaupunginkirjastolla. Lokakuun teemapäivä onnistui mainiosti, kirjaston luentosali täyttyi aiheesta kiinnostuneista kuulemaan eri alojen asiantuntijaluentoja. Niissä pureuduttiin monipuolisesti kaatumisten ehkäisyyn, muun muassa liikunnan ja ravinnon keinoin, sekä saatiin tietoa lääkityksen vaikutuksista kaatumisriskiin.

Väestötasolla liikunta on todettu tehokkaimmaksi ehkäisykeinoksi kaatumisiin. Lihasvoiman lisääminen ja ylläpito on siis erittäin tärkeää, sillä se on yhteydessä tasapainoon. Riittävästä liikunnasta tulee huolehtia myös siksi, että tuki- ja liikuntaelimistöstä löytyy tarvittaessa joustoa tasapainon korjaamiseen. Monipuolisesti liikkuen nämä osa-alueet pysyvät kunnossa, eli haukataan palasia liikuntapiirakan kaikilta osa-alueilta viikoittain!

Oikea lääkitys ja ajantasainen lääkelista ovat hyvinvoinnin ja pystyssä pysymisen kulmakiviä. Lääkelistan voi tarkistuttaa tarvittaessa ammattilaisilta. On hyvä kääntyä ammattilaisen puoleen myös jos ilmenee esim. huimausta ja epäilee sen liittyvän lääkkeisiin.

Ikääntyessä olisi tärkeää kiinnittää huomio ravinnon laatuun, kun energian tarve laskee. Riittävästä proteiinin saannista on huolehdittava, sillä se vaikuttaa lihasmassan ylläpitoon ja lihaskasvuun. Säännöllinen ateriarytmi takaa hyvän jaksamisen koko päivän ajaksi, väsyminen taas altistaa kaatumisille. Laihduttamista yli 65-vuotiaille ei suositella, sen sijaan huomiota kannattaa kiinnittää ravinnon laatuun.    

Kaikille avoin ja maksuton kampanjan toinen teemapäivä järjestetään ti 21.11.2017 klo 10.00-15.00 Kuopion kaupunginkirjastolla. Silloin asiantuntijaluennoilla käsitellään kaatumisten ehkäisyä geriatrisen fysioterapian sekä hyvän unen ja vireystilan vinkkeleistä.  Päivän aikana saadaan vinkkejä kotiympäristön turvallisuuden parantamiseen, ja asiantuntijan avulla jokainen voi käydä läpi kotiympäristönsä turvallisuuden tarkistuslistan. Mukana on myös kaupungin kunnossapitoyksikön edustaja kertomassa, miten he osallistuvat kaatumisten ehkäisyyn. Saamme vastauksia siihen, mikä on työikäisten ja ikääntyneiden kaatumisten tilanne kaupungille tulleiden kaatumisista johtuvien korvaushakemusten näkökulmasta, ja miten Kuopion kaupungin katujen kunnossapito on pärjännyt valtakunnallisessa kaupunkivertailussa.  

Luentojen lisäksi kirjaston aulassa on jaossa monipuolisesti esitteitä ja oppaita omaehtoisen kaatumisten ehkäisyn tueksi. Yrittäjäyhteistyökumppaneillamme on aulassa laaja valikoima erilaisten liukastumisesteiden, nastakenkien ja pienapuvälineiden esittelyä ja myyntiä, hyvinvointipalveluiden esittelyä, muun muassa Oivauni, uniklinikan palvelut.

Oletko muuten kuullut ilmaisesta liukkausvaroituspalvelusta? Tule tutustumaan siihen, kirjastolla kampanjaväki auttaa tarvittaessa palvelun lisäämisessä puhelimeesi. Kaikki keinot kannattaa ottaa käyttöön kaatumisten ehkäisyssä.

Luennoille osallistujille jaetaan kahviliput kirjastokahvilaan. Tervetuloa kirjastolle 21.11.2017!

Kaatumisten ehkäisy -kampanjan työryhmän puolesta kansalaisopiston liikunnan opettaja Sari Saarelainen ja verkostokoordinaattori Paula Smolander Vanhusten hoivapalvelun tukipalveluista.